ALBUM 10c6
Những hình ảnh, các bạn của kụt,kỉ niệm thời cấp 3, không đẹp nhưng cũng là những kỉ niệm không quên đời học sinh. Những hình ảnh các bạn
Tập thể 10c6
Girl 10c6
Boy 10c6
Danh sách tên các bạn, ngày chào đời, địa chỉ của các bạn lớp 10c6 mình. Để có ngày hôm nay.
Danh sach l0p 10c6
_____________________________________

Snack's 1967